Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Po otrzymaniu towaru trzeba sprawdzić jego stan

Data dodania: 24.06.2014

Po otrzymaniu towaru trzeba sprawdzić jego stan

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, aby po wydaniu im towaru niezwłocznie sprawdzić jego stan i zawiadomić sprzedawcę o dostrzeżonych wadach. Zlekceważenie tego obowiązku grozi utratą uprawnień z rękojmi za wady.

O sprawdzeniu stanu przesyłki należy również pamiętać w przypadku jej odbierania od przewoźnika.

Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. W wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, traci uprawnienia, jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

Wynika to z art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego. Ustawa nie narzuca żadnego konkretnego sposobu zawiadomienia. Przewiduje jednak, że jeśli zostanie ono wysłane listem poleconym, to dla zachowania terminu wystarczy wysłanie listu przed upływem terminu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP