Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Targi Dziedzictwo 2014 - program

Data dodania: 01.07.2014

Targi Dziedzictwo 2014 - program

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia dla Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października 2014 roku w Warszawie. Właśnie ruszyła rejestracja online na bezpłatne wykłady i prelekcje w ramach imprezy.

NIE PRZEGAP:

 • Jedynego takiego wydarzenia w Polsce
 • Możliwości bezpłatnego udziału
 • Wyjątkowej okazji do spotkania z ekspertami
 • Wymiany doświadczeń z kolegami z branży
 • Wiedzy praktycznej przydatnej w codziennej pracy

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE:

 • Panel dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
 • Forum samorządowych Konserwatorów Zabytków
 • Warsztaty Eksperckie - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020
 • Fundusze europejskie - Finansowanie rewitalizacji zabytków - doświadczenia BGK we wdrażaniu inicjatywy JESSICA
 • Doktryna Konserwatorska a działalność urzędów konserwatorskich
 • Orzecznictwo administracyjne i konserwatorskie
 • Instytucje polskiego prawa ochrony zabytków oraz dóbr kultury w praktyce
 • Stan zachowania zabytków sakralnych
 • Aktualne problemy dotyczące zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH:

 • Ochrona i bezpieczeństwo obiektów wypożyczanych na wystawy czasowe
 • Ochrona nieruchomych dóbr kultury w resorcie Obrony Narodowej
 • Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagrożeniami pożarowymi i innymi – od teorii  do praktyki
 • Najważniejsze zagrożenia występujące w poszczególnych kategoriach zbiorów
 • Problemy i korzyści wynikające z digitalizacji
 • Problemy związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych (2 sesje)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP