Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Data dodania: 03.07.2014

Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Nieobecności pracownika z uwagi na korzystanie przez niego z uprawnień rodzicielskich są często spotykane. W trakcie zatrudnienia wielu pracowników korzysta z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

Pracownicy-rodzice wykorzystują też przysługujące im dni tzw. opieki na dziecko. Niektóre z tych nieobecności, w razie zakończenia zatrudnienia, należy odnotować w świadectwie pracy.

Do pracowniczych nieobecności z powodu sprawowania funkcji rodzicielskich należą okresy korzystania z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, ojcowskiego oraz zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie wszystkie z tych okresów podlegają uwidocznieniu w świadectwie pracy. Co do zasady, nie są w nim odrębnie zaznaczane okresy korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Są one traktowane tak jak czas faktycznego wykonywania pracy, stąd pracodawca wypełniając świadectwo, ujmuje te urlopy tylko w ogólnym okresie zatrudnienia wskazywanym w ust. 1 świadectwa. Nie wyszczególnia przy tym czasookresu tych urlopów. W praktyce mogą jednak wystąpić sytuacje wyjątkowe, gdy informacja w sprawie urlopu macierzyńskiego i okresie korzystania z niego może być potrzebna dla kolejnego pracodawcy lub ZUS.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP