Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów... więcej >

Polsko-Czeska konferencja podsumowująca projekt

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 04.07.2014

Z końcem sierpnia 2014 roku kończy się realizacja dwuletniego polsko-czeskiego projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Jego realizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.

 

25 czerwca 2014 roku w Krosnowicach odbyła się polsko-czeska konferencja podsumowująca projekt, którego odbiorcami byli seniorzy i ich wnuki w każdym wieku, z obu stron granicy. Była to także okazja do uczczenia dwóch jubileuszy. 65 lat Biblioteki oraz 10 lat Klubu Seniora w Krosnowicach.

 

Konferencję otworzyli pani Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, pani Anna Piasecka – prezes Klubu Seniora oraz pan Vladimir Hulman – przewodniczący Stowarzyszenia Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej. Tłumaczeniami zajmował się pan Krzysztof Karwowski.

 

W pierwszej części konferencji odbył się wykład autorski z pisarzem czeskim panem Josefem Lukášek. W bibliotece zgromadziła się spora grupa czytelników, będących uczestnikami projektu i spotkań obywatelskich po obu stronach granicy. Można było obejrzeć prace, które wpłynęły na konkurs plastyczny na zakładki do książek pod hasłem „Moi dziadkowie i ja”. A z panem Josefem można konie kraść… i umówiliśmy się na kolejne spotkanie w bibliotece w Bierkowicach w ostatnią niedzielę sierpnia.

 

W konferencji licznie uczestniczyli seniorzy z obu krajów, ich wnuki oraz zaproszeni goście. Wśród nich zastępca wójta gminy pani Urszula Panterałka, przewodniczący Rady Gminy Kłodzko pan Zbigniew Tur, radny powiatowy pan Lubomir Danielczyk, radni gminni pani Wanda Piotrowska oraz panowie Edward Dąbrowa i Franciszek Piszczek, pan Vladimir Hulman oraz starosta obec Podbřezí pan Antonín Novotný wraz z delegacją obywateli czeskich, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej pani Agnieszka Czapowska-Lewandowska.

 

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały relacje filmowe, zrealizowane przez Telewizję Kłodzką podczas sześciu spotkań obywatelskich. Były to: Święto Niezapominajki w Krosnowicach, Libelskie Spotkania Przyjaciół po stronie czeskiej, Spotkanie Kresowian po latach w Kłodzku, Święto Seniora w obec Podbřezí, Noc z Andersenem w Żelaźnie oraz akcja „Całe Czechy i Cała Polska czytają dzieciom” w obec Vamberk i Podbřezí.

 

Koordynatorka projektu pani Mariola Huzar przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu. Wiodącymi partnerami projektu byli Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnov nad Kneźnou, Klub Seniora w Krosnowicach oraz Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej. W trakcie 14 miesięcy przy realizacji działań zaangażowanych zostało blisko 500 osób.  Zrealizowano 10 wydarzeń i konkursów literackich, 7 akcji marketingowych, wydano drukiem 2 200 materiałów promocyjnych. Na potrzeby projektu zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy oraz laptop. Do działań promocyjnych wykonano baner zwijany do kasety. Ogólny budżet projektu wynosi ponad 17 000 euro. Jego efektami rzeczowymi są:

- tomik wierszy pt. „Moja babcia-mój dziadek pisze wiersze” w nakładzie 500 egz., w dwóch wersjach językowych a konkurs wpłynęło 49 wierszy, w tym 11 z Czech

- książka pt. „Wspomnienia ze łzami prozą i wierszami” w nakładzie 500 egz., w dwóch wersjach językowych, autorstwa Michał Kutny a konkurs wpłynęło 17 prac, w tym 7 z Czech

- zakładki do książek pod hasłem „Moi dziadkowie i ja”, w nakładzie 1000 egz., w dwóch wersjach językowych a konkurs wpłynęły 64 prace, w tym 31 z Czech

- relacje telewizji lokalnej sześć plus siódma z konferencji wraz z tłumaczeniami.

 

Takimi słowami koordynatorka projektu podsumowała realizację projektu … wspólna aktywność seniorów i ich wnuków przynosi wiele udanych plonów i owoców…

 

W części jubileuszowej władze gminy oraz goście składali na ręce pań Anny Piaseckiej, Marioli Huzar i Stanisławy Wyspiańskiej-Skawiny okolicznościowe listy i życzenia, kwiaty i upominki. W imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pani Urszula Panterałka oraz pan Zbigniew Tur wręczyli Medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dla Filii nr 1 w Krosnowicach. Pani Stanisława nie kryła wzruszenia i emocji z tym faktem związanych. Była to także okazja do tego, aby przypomnieć kilka ważnych faktów i wydarzeń związanych z działalnością biblioteki na przestrzeni 65 lat oraz Klubu Seniora za okres 10 lat. Poetycką niespodziankę dla jubilatów przygotowała pani Lilianna Figurska, lokalna twórczyni słowa pisanego… Na toast smakowano piękny i wyśmienity w smaku tort, który ufundowało Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela w Jaszkowej Dolnej. Dziękujemy!

 

Wciąż mnie to miejsce zadziwia…

Spokój i cisza święta

Niczym z obrazka wzięta

I tylko myśl je ożywia…

 

Wśród tylu ludzkich historii

Pisanych palcem wieczności

Coś cieszy i coś boli…

Pięć minut mej swawoli:

I już wzrok błądzi po półkach

A ona, jak to ona

Pokornie przytulona

W książkowych swych zaułkach

 

I Ty przechodzisz znudzony

Przyjdź tu, po swą przygodę!

- Niewolę lub swobodę

Po swoje myśli natchnione…

 

Nie błądzi ten, kto szuka…

Lecz nigdy, ja Cię błagam,

Choć życie to jest sztuka…

Nie szukaj po okładce

Swego „białego kruka”

 

Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego na zakładki do książek oraz wręczono nagrody rzeczowe dla polskich laureatów konkursu. Są to: Bartek Bielawski z Wojciechowic, Gabriela Wojtyca ze Starego Wielisławia, Izabela i Łucja Biernat z Żelazna, Martyna Maślanka z Jaszkowej Górnej, Paulina Kozicz z Bierkowic i Roch Morawski z Krosnowic. Dla czeskich uczestników konkursu nagrody zostały wręczone podczas akcji „Całe Czechy i Cała Polska czytają dzieciom”.

 

Kolejnym punktem konferencji było trójstronne podpisanie partnerstwa lokalnego na lata 2015-2016 w obszarze aktywności seniorów i ich wnuków w każdym wieku przez: Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko, Klub Seniora w Krosnowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnov nad Kneźnou.

 

Na zakończenie części oficjalnej ogłoszony został konkurs literacko-plastyczny na plakat promujący czytelnictwo po obu stronach granicy. Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekagmina.klodzko.pl

 

Wśród uczestników konferencji odbyła się także dystrybucja tomików wierszy, książek i zakładek do książek. Honorowym gościem konferencji był pan Michał Kutny, autor książki „Wspomnienia ze łzami prozą i wierszami”. Kto chciał, mógł otrzymać osobistą dedykację

autora, wpisaną do książki.

 

I tak miło płynął czas na wspominaniu, planowaniu i prezentacjach artystycznych „na żywo” przez seniorów oraz zespół śpiewaczy „Kumy” w Krosnowicach. DZIĘKUJEMY!Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP