Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Digitalizacja - co nam wyjaśni wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Data dodania: 07.07.2014

Digitalizacja - co nam wyjaśni wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W ostatnich tygodniach, Trybunał Sprawiedliwości w Luxemburgu udostępnił opinię rzecznika generalnego, Nila Jääskinena w sprawie C-117/13, pierwszej która dotyczy bezpośrednio działalności digitalizacyjnej bibliotek.

Sednem sprawy jest interpretacja art. 5.3 (n) dyrektywy INFOSOC (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230). Pełne brzmienie przepisu:

Państwa członkowskie mogą przewidzieć wyjątek w zakresie korzystania poprzez udostępnienia lub podanie do wiadomości, w celu badań i prywatnych studiów, indywidualnym postronnym osobom z dzieł lub innych przedmiotów objętych ochroną, które nie podlegają zasadom zakupu lub licencji, znajdujących się w zbiorach instytucji, przy użyciu wyposażonych terminali w pomieszczeniach wymienionych instytucji. Na podstawie tego artykułu ustawodawca polski dodał art. 28 pkt. 3, który reguluje digitalizację i udostępnianie na terminalach, warto jednak podkreślić, iż w polskiej implementacji brakuje zastrzeżenia dotyczącego nie podleganiu zasadom zakupu lub licencji.

Czytaj całość.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP