Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

3 filary NGO

Data dodania: 09.07.2014

3 filary NGO

Mimo upływu lat i coraz większej wiedzy i praktyki, organizacje nadal mało wiedzą na temat skutecznego budowania kapitału i zarządzania pieniędzmi.

Dlatego też projekt „Dobrze inwestuj w dobro!” doczekał się drugiej edycji. Organizatorzy chcą przez najbliższe pół roku przekonywać, że bezpieczeństwo, stabilność i profesjonalizacja to trzy filary, bez których organizacja pozarządowa nie ma szans na przetrwanie.

Z badań CBOS przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji projektu jednoznacznie wynika, że pośród organizacji pozarządowych istnieje ogromna potrzeba realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej. Jednak blisko 2/3 z nich określa swój dostęp do ekspertów, narzędzi i wiedzy z zakresu inwestycji finansowych, jako niewystarczający.

Dlatego też od czerwca do października Lokalni Trenerzy poprowadzą warsztaty w 10 regionach w Polsce. Dotyczyć one będą przede wszystkim budżetowania projektów, rachunkowości i sprawozdawczości, budowania funduszy wieczystych i zarządzania nimi, analizowania ofert instytucji finansowych.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP