Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

28 sesja prac Komitetu ds. prawa autorskiego i praw pokrewnych WIPO

Data dodania: 11.07.2014

28 sesja prac Komitetu ds. prawa autorskiego i praw pokrewnych WIPO

W dniach 30 czerwca - 4 lipca odbyła się 28 sesja Komitetu ds. prawa autorskiego i praw pokrewnych WIPO (SCCR). Prace komitetu koncentrują się obecnie na ochronie organizacji nadawczych oraz dozwolonym użytku na rzecz bibliotek i archiwów.

Dyskusja na temat nadawców dotyczyła przede wszystkim kategorii platform dystrybucji sygnału nadawczego oraz działań, które należy uwzględnić w ramach przedmiotu i zakresu ochrony przyznawanej organizacjom nadawczym w rozumieniu tradycyjnym. Rozmowy były prowadzone w trybie nieformalnych negocjacji eksperckich w oparciu o dokumenty techniczne (non-papers) zawierające specyfikację rodzajów działalności nadawców w rozumieniu tradycyjnym oraz pól eksploatacji, w oparciu o które powinna być ukształtowana ochrona praw nadawców wobec podmiotów trzecich (reemisja symultaniczna i zbliżona do symultanicznej, retransmisja wraz z publicznym udostępnieniem, utrwalenie sygnału nadawczego, jego zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu, publiczne odtworzenie w miejscach dostępnych dla publiczności za opłatą, ochrona sygnału przednadawczego).

Dyskusja dotycząca dozwolonego użytku na rzecz bibliotek i archiwów prowadzona była w oparciu o wyodrębnione tematy ogólne, tj.:

  1. zasada wprowadzenia do krajowego porządku prawnego wyjątków od praw wyłącznych uprawnionych na rzecz archiwów i bibliotek,
  2. wsparcie dla badań i rozwoju poprzez dozwolony użytek oraz
  3. dozwolony użytek na rzecz bibliotek i archiwów w środowisku cyfrowym.

Omówiono również szczegółowe zagadnienia tj. ochrona zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, dozwolony użytek od prawa do zwielokrotniania i egzemplarz obowiązkowy. Debata miała na celu umożliwienie zrozumienia problemów, które napotykają biblioteki i archiwa w ramach pełnionych przez nie zadań misyjnych, a w szczególności w zakresie dotyczącym ich działalności w środowisku cyfrowym.

Więcej informacji na temat przedmiotu prowadzonych prac można znaleźć pod poniższymi adresami:

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP