Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Pracownicze przychody z nieodpłatnych świadczeń

Data dodania: 29.07.2014

Pracownicze przychody z nieodpłatnych świadczeń

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w kwestii przychodów uzyskiwanych z tytułu otrzymania pozapłacowych nieodpłatnych świadczeń pracowniczych, daje nadzieję, że od teraz zarówno linia interpretacyjna, jak i orzecznictwo sądowe będą w tym zakresie jednolite.

W pewien sposób wykładnia zastosowana przez TK kończy trwający od lat spór o to, jaki rodzaj wskazanych świadczeń generuje po stronie pracownika opodatkowany przychód.

Wskazany na wstępie spór toczył się pomiędzy pracodawcami a fiskusem wokół opodatkowania takich świadczeń jak m.in. bezpłatne dowozy do pracy, dodatkowe ubezpieczenia oraz imprezy integracyjne. Nabywając te świadczenia pracodawcy najczęściej płacą za nie cenę skalkulowaną ryczałtowo.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP