Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

GO_PRO! - honorowy patronat SBP

Data dodania: 30.07.2014

GO_PRO! - honorowy patronat SBP

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM startuje z projektem „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej”.

Jego celem jest stworzenie przestrzeni do rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie programowania dla dzieci i młodzieży, szczególnie z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach przedsięwzięcia zakłada się utworzenie 20 ośrodków GO_PRO! w siedzibach Biblioteki na terenie całego kraju. Odbywać się w nich będą zajęcia dydaktyczne, głównie z algorytmiki, z uczniami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Następnie utworzone zostaną Kluby Kodera, gdzie uczestnicy projektu będą mogli doskonalić swoje umiejętności.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło go swoim patronatem honorowym.

Więcej szczegółów na stronie gopro.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP