Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

Data dodania: 01.08.2014

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami.

Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, GOK powinien zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Rozliczenia międzyokresowe przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Jeśli dotacja pokrywa część wartości zakupionego środka trwałego, co ma miejsce w tym przypadku, to konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” GOK uzna proporcjonalnie do wartości pokrycia zakupu przez dotację.

W momencie otrzymania dotacji GOK ujmie ją w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP