Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Jak organizacje pozarządowe korzystają z funduszy UE?

Data dodania: 07.08.2014

Jak organizacje pozarządowe korzystają z funduszy UE?

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Dokument ten jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w 2013 roku - oraz w całym okresie programowania - największym zainteresowaniem sfery pozarządowej.

Raport przedstawia (co do zasady) dane na koniec 2013 r., bazując na informacjach zawartych w systemie KSI SIMIK 2007-2013 aktualnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP