Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Działalność sportowa w instytucji kultury

Data dodania: 15.09.2014

Działalność sportowa w instytucji kultury

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.

Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Jeśli na terenie gminy — organizatora centrum kultury — funkcjonuje już jednostka zajmująca się działalnością sportową, to organizator, moim zdaniem, nie powinien rozszerzać działalności instytucji kultury o działalnością sportową. Taki krok spowoduje dublowanie prowadzenia działalności sportowej przez dwa podmioty. W takiej sytuacji obciążanie instytucji kultury dodatkową działalnością sportową wydaje się niecelowe. Taki wniosek wynika m.in. z analizy przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Uważają one, że samorząd terytorialny nie może dowolnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury. Niemniej jednak, instytucja kultury może mieć w statucie zapis o prowadzeniu także działalności sportowej. Wówczas, moim zdaniem, może zatrudnić instruktora lub inną osobę realizującą ten cel statutowy.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP