Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł?

Data dodania: 24.09.2014

Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł?

W najnowszej broszurce KOED dr Krzysztof Siewicz pisze o problemie legalności źródła w dozwolonym użytku.

Legalne korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim jest możliwe jeżeli dysponujemy zgodą osoby, której przysługują prawa albo jeżeli korzystanie mieści się w granicach dozwolonego użytku. Dozwolony użytek to ograniczenie monopolu autorskiego wprowadzone przez ustawodawcę między innymi w celu ochrony interesu społecznego związanego np. z rozwojem edukacji i nauki. Nie każde jednak społecznie korzystne działanie polegające na korzystaniu z utworów jest dozwolone bez zgody twórcy.

Czy istnienie wymogu legalności źródła jest już przesądzone? Jak wykazać legalność źródła? Jak problem legalności źródeł ma się do praktyki pracy nauczycieli i edukatorów?

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP