Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

Data dodania: 29.09.2014

Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania na określonym stanowisku. W celu jego uzyskania kieruje pracownika – w zależności od okoliczności – na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Koszt przeprowadzenia takich badań musi pokryć z własnych środków.

Wartości tej nie dolicza jednak do podstawy wymiaru składek ZUS pracownika. Inaczej powinien postąpić zleceniodawca, który sfinansował koszty badania lekarskiego zleceniobiorcy. W tym przypadku wartość przeprowadzonego badania podlega oskładkowaniu.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek skierowania pracownika do przeprowadzenia badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych bądź kontrolnych). Jego obowiązkiem jest również sfinansowanie kosztów przeprowadzenia takich badań. Tak wynika z art. 229 § 4 i 6 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP