Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Pracodawca pod kontrolą inspekcji

Data dodania: 03.10.2014

Pracodawca pod kontrolą inspekcji

Pracodawca w każdej chwili może zostać poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która zweryfikuje czy przepisy prawa pracy, a w szczególności te dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, są u danego pracodawcy przestrzegane. Skutki wizyty inspektora PIP zależą od wykrytych przez niego uchybień.

Kontrola PIP może rozpocząć się bez uprzedzenia, a pracodawca musi być przygotowany, że inspektorzy mogą zapukać do drzwi jego firmy o każdej porze dnia i nocy. Zasadą jest jawność przeprowadzanych czynności. Do kontroli przedsiębiorcy inspektor przystępuje bowiem po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia, które powinno zawierać m.in.:

  • wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
  • oznaczenie organu kontroli;
  • imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;
  • określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP