Polecamy
35,00 PLN

Publikacja obejmuje kronikarski zapis zaledwie pięcioletniego, ale jakże bogatego w wydarzenia okresu,... więcej >

"Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga"

Autor: Anna Kowalczyk Biblioteka: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Województwo: łódzkie
Data dodania: 04.10.2014

Miejsce konferencji: 
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
 
Termin:
08.10.2014 r. godz. 14.00 - 17.00
 
Uczestnicy: 
nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane
 
Problematyka konferencji
Konferencja organizowana jest z okazji obchodów roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Odbiorcami będą nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Prelegentami będą znawcy, miłośnicy kultury i folkloru w regionie.
 
Cele konferencji: 
 
⇒popularyzacja twórczości Oskara Kolberga
⇒kształtowanie zainteresowania regionem łódzkim
⇒pozyskanie podstawowej wiedzy o regionie i jego tradycjach
⇒zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji twórczości Oskara kolberga
 
Udział w konferencji jest bezpłatny
 
Program konferencji:
13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 - 14.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
14.15 - 14.45 Występ Zespołu folklorystycznego „USTRONIE” w Skierniewicach
14.45 - 15.15 Przerwa kawowa 
15.15 - 15.30 Prezentacja pt.: „Edukacja regionalna w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego”; Małgorzata Wrzodak, WODN w Skierniewicach
15.30 - 16.15 Wykład pt.: „Oskar Kolberg - znany i nieznany”; Karolina Wanda Rutkowska, 
etnolog i antropolog kultury
16.15 - 16.50 Prezentacja dobrych praktyk pt.: „Śladami Oskara Kolberga—jak uczyć dzieci
i młodzież o folklorze”; Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i jej Filie 
oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mysłakowie
16.50 - 17.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja

http://bpsk.nets.pl/konf_kolberg.html Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP