Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013

Data dodania: 06.10.2014

Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013

Do nagrody zgłoszono prac w 4 kategoriach:

Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 • Batorowska Hanna: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 155 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 142)
 • Kamińska-Czubała Barbara: Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 299 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 148)
 • Kolasa Władysław Marek: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 525 s. + CD-ROM (Prace Monograficzne ; nr 678)
 • Kotuła Sebastian D.: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web. Lublin : Wydawnictwo UMCS 2013, 170 s.

Kategoria: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

 • Firlej-Buzon Aneta: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3495), 390 s.

Kategoria: podręczniki akademickie

 • Mierzecka-Szczepańska Anna: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 232 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 146)

Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 • Wójcik Magdalena: Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków : Wydawnictwo UJ 2013, 236 s.
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, Anna Bober, Danuta Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria Wilczyńska, Przemysław Ćwikowski. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : Podręcznik.
 • Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy / Teresa Głowacka; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik I pod red. Jadwigi Wożniak ; cz. 1) (Formaty, Kartoteki; 13)
 • Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury / Anna Bober, Danuta Patkaniowska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz.2) (Formaty Kartoteki; 14)
 • Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa / Barbara Majchrowska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteka Narodowa. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. - (katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz. 3) (Formaty, Kartoteki; 15)
 • Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa / Grażyna M. Wilczyńska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKA T Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009. (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek ; cz. 4) (Formaty, Kartoteki; 19)
 • Opis przedmiotowy dokumentów na temat wojen i wojskowości / Przemysław Ćwikowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. - (Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek; cz. 5) (Formaty, Kartoteki; 22)

Nagrodzeni:

Decyzją Zarządu Głównego, na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego otrzymują:

 • Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym - Kolasa Władysław Marek: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 525 s. + CD-ROM (Prace Monograficzne ; nr 678)
 • Kategoria: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym - Firlej-Buzon Aneta: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3495), 390 s.
 • Kategoria: podręczniki akademickie - Mierzecka-Szczepańska Anna: Badania zachowań informacyjnych. Warszawa : Wydawnictwo SBP 2013, 232 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 146)
 • Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym - Jadwiga Woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, Anna Bober, Danuta Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria Wilczyńska, Przemysław Ćwikowski. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA: Podręcznik.

Laureatom serdecznie gratulujemy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP