Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Dokumenty rozliczeniowe ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim

Data dodania: 07.10.2014

Dokumenty rozliczeniowe ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim

Jednym z obowiązków pracodawcy, jako płatnika składek, jest sporządzanie i przekazywanie do ZUS za pracowników miesięcznych dokumentów rozliczeniowych. Takie zadanie ciąży na nim również w sytuacji, gdy pracownik w danym miesiącu przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby.

Okres nieświadczenia pracy przez osobę zatrudnioną pracodawca wykazuje wówczas w imiennym miesięcznym raporcie ZUS RSA. Jeśli jest płatnikiem zasiłków, w raporcie tym wpisuje także kwoty wypłaconych mu świadczeń chorobowych. Ponadto sporządza za niego imienny raport ZUS RCA. Niekiedy jednak za chorującego pracownika nie sporządza się tego raportu.

Składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotną) za pracownika nalicza się od podstawy wymiaru, którą stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany przez niego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracodawca – jako płatnik składek – nie uwzględnia jednak wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (tzw. wynagrodzenia chorobowego) oraz zasiłków.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP