Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowane poezją”

Data dodania: 07.10.2014

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowane poezją”

Przypominamy o VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Malowane poezją”, nad którym SBP objęło patronat.

Poezja otwiera przed nami świat doznań i wzruszeń. Czytajmy, więc! Zapraszamy Was do czytania, ale również do wyrażania swoich odczuć poprzez pracę plastyczną.

Należy wykonać pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem z literatury polskiej.

 • temat konkursu plastycznego: „Malowane poezją”
 • technika wykonania pracy: dowolna
 • format pracy: A4 lub A3 (Nie należy oprawiać prac w passe- partout)

Założenia organizacyjne:

Odwrót pracy i wiersz (przytwierdzony do odwrotu pracy), powinny być opatrzone godłem. Należy także dołączyć (najlepiej przypiąć spinaczem) do pracy zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem z następującymi informacjami wg. wzoru:

 • imię i nazwisko autora,
 • klasa,
 • nazwa szkoły,
 • adres instytucji,
 • e-mail,
 • telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • tytuł wiersza oraz imię i nazwisko autora wiersza.

Pracę plastyczną z dołączonym tekstem wiersza (tytuł oraz imię i nazwisko autora) i kopertą należy składać lub nadsyłać w terminie od 01 X 2014 r. do 20 XII 2014 r.

Prace należy nadsyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Aleksandrów Trzeci 554
23-408 Aleksandrów

Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).

Osoby zgłaszające się do konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wpłynęły na konkurs.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP