Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Składki ZUS w kosztach płatnika

Data dodania: 09.10.2014

Składki ZUS w kosztach płatnika

Podmioty, które dokonują wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy, zobowiązane są jako płatnicy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych wynagrodzeń. Te same obowiązki ciążą na nich w przypadku wynagrodzeń wypłacanych zleceniobiorcom. Pomimo że zakres obowiązków płatniczych w obu przypadkach jest zbliżony, sposób ich rozliczenia w kosztach nie jest jednakowy.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na pracodawcę obowiązek opłacania za pracownika połowy składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), części składki na ubezpieczenia rentowe (w wysokości 6,5% podstawy jej wymiaru) oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe w pełnej wysokości (jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika).

Ponadto z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca w całości, z własnych środków, za osoby pozostające z nią w stosunku pracy, składkę na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – o ile nie ukończyli określonego wieku.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP