Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Co musi wiedzieć bibliotekarz - relacja z warsztatów

Data dodania: 13.10.2014

Co musi wiedzieć bibliotekarz - relacja z warsztatów

Warsztaty „Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz” odbyły się 12 września w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.

Podczas szkolenia poruszono wiele tematów skoncentrowanych głównie na:

  • udostępnianiu zbiorów cyfrowych;
  • zachowaniu i ochronie zbiorów;
  • digitalizacji;
  • upowszechnianiu i edukacji;
  • działalności informacyjnej bibliotek;
  • odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie prawa autorskiego w Internecie.

Warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska koordynatorka krajowa ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz ekspertka Stowarzyszenia EBIB i Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

W pierwszej części zaprezentowała dozwolony użytek chronionych utworów na podstawie art. 23–35 prawa autorskiego. Następnie przedstawiła interpretację art. 28. Na jego podstawie omówiła udostępnianie zbiorów rękopiśmiennych, programów komputerowych, norm i zbiorów audiowizualnych. Później kolejno omówiła m. in. w ramach dozwolonego użytku: zachowanie i ochronę zbiorów, digitalizację dokumentów drukowanych i dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Po przerwie Barbara Szczepańska scharakteryzowała na podstawie art. 20, 21, 23, 25-29, 33 prawa autorskiego pokazy filmów w bibliotekach, udostępnianie okładek i spisów treści oraz kontrowersje interpretacyjne kopiowania i fotografowania książek w bibliotekach. Na koniec omówiła udostępnianie i kopiowanie plików audiowizualnych (m. in. zdjęć i filmów) w Internecie oraz bieżące orzecznictwo w tej kwestii.

W trakcie warsztatów wywiązała się dyskusja na temat różnych aspektów prawa autorskiego, kontrowersyjnych wyroków sądowych oraz praktycznych problemów bibliotekarzy, które na co dzień pojawiają się w ich bibliotekach.

Warsztaty były bardzo dobrze zorganizowane pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Jako uczestnik mający już pewną wiedzę na temat prawa autorskiego mogę napisać, że szkolenie było w moim przypadku trafionym wyborem ponieważ poza odświeżeniem już posiadanych informacji dowiedziałem się wielu nowych przydatnych wiadomości, które w najbliższym czasie będę chciał przekazać moim koleżankom i kolegom z pracy.

nad. Leszek Szafrański


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP