Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Bibliotekarz Opolski 4/2014

Data dodania: 14.10.2014

Bibliotekarz Opolski 4/2014

Zapraszamy do lektury nowego wydania Bibliotekarza Opolskiego poświęconego współpracy międzynarodowej w bibliotekach.

Od redakcji:

Współpraca międzynarodowa bibliotek to interesujące zagadnienie, które chcieliśmy omówić w ostatnim numerze tego roku. Pokazujemy przede wszystkim doświadczania WBP w Opolu - a są one znaczne. Przez wiele lat udało nam się podjąć współpracę z bibliotekami z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Ukrainy. Szeroko o tych doświadczeniach pisze Hanna Jamry w tekście „Współpraca międzynarodowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – historia i dzień dzisiejszy”.

Ponadto korzystaliśmy również z wiedzy i ciekawych inicjatyw bibliotek norweskich podczas wyjazdów studyjnych. Relację z takiej wizyty prezentuje Barbara Giedrojć.

Partnerstwa z bibliotekami różnych krajów dają szansę na stały przepływ wiedzy, pozwalają na podejmowanie wspólnych inicjatyw – organizacja wystaw, wspólne publikacje, udział konferencjach. Podczas tegorocznej konferencji w WBP w Opolu – „Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań” - nasi partnerzy zagraniczni mogli przedstawić swoje doświadczenia związane z wdrażaniem zbiorów elektronicznych w bibliotekach swoich krajów. Natomiast pracownicy WBP w Opolu uczestniczyli w podobnej tematycznie konferencji w Bibliotece Naukowej w Bańskiej Bystrzycy.

Korzyści są obopólne. Podpatrujemy, dzielimy się swoimi pomysłami, wspólnie zmieniamy oblicze bibliotekarstwa. W kolejnych numerach „Bibliotekarza Opolskiego” na pewno pojawi się jeszcze wiele relacji z międzynarodowej wymiany doświadczeń, bo sporo wspólnych planów do zrealizowania przed nami.

Redakcja Bibliotekarza Opolskiego


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP