Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza - relacja

Data dodania: 14.10.2014

Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza - relacja

W dniach 1-3 października 2014 r. w siedzibie Wydawnictwa SBP, przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie, odbył się cykl warsztatów „Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza”.

Warsztaty otworzyła dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Anna Grzecznowska, która powitała uczestników i przedstawiła ogólną problematykę zajęć, która dotyczyła kształtowania właściwych relacji z czytelnikiem.
Zajęcia prowadził dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zawodzie psychologicznego treningu grupowego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Tematem pierwszego spotkania były psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza. Omówiono tematy wypalenia zawodowego, budowania poczucia własnej wartości w kontakcie z czytelnikiem oraz pracy z różnymi grupami użytkowników bibliotek.

Drugiego dnia podjęto rozważania na temat profesjonalnej obsługi czytelnika. Prowadzący omówił m.in. modele obsługi czytelnika placówki bibliotecznej oraz reakcje na obiekcje i reklamacje czytelników.

Trzeci dzień był poświęcony tematyce zarządzania zespołem – doskonalenia umiejętności kierowniczych, wypracowania właściwych relacji w zespole oraz z przełożonym.

Warsztaty prowadzone były w formie wykładów i ćwiczeń, co pozwoliło na omówienie i przedstawienie „ na żywo” zachowań w zainscenizowanych trudnych sytuacjach, występujących w pracy bibliotekarza. Uczestnicy otrzymali ponadto w materiałach zestawy do samodzielnych ćwiczeń.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP