Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Data dodania: 15.10.2014

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Tak, każda instytucja kultury - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników - powinna mieć opracowane procedury związane z kontrolą zarządczą.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest obowiązkiem kierownika jednostki (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), w tym przypadku dyrektora instytucji kultury.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP