Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Targi Dziedzictwo wsparciem dla ochrony zbiorów i konserwacji zabytków

Data dodania: 16.10.2014

Targi Dziedzictwo wsparciem dla ochrony zbiorów i konserwacji zabytków

Ponad 1200 zwiedzających przybyło do Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska na II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014.

Trzy dni były okazją by poznać oferty z zakresu wyposażenia, sprzętu i usług dla archiwów, bibliotek oraz muzeów zgromadzone na ponad 50 stoiskach. Wydarzeniu towarzyszyły również spotkania z ekspertami organizowane w ramach „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich” oraz specjalistyczne konferencje pod hasłem „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Wzięło w nich udział ponad 700 osób. Dodatkowo w programie nie zabrakło wystaw prezentujących prace podejmowane na rzecz zachowania dokonań minionych pokoleń. Targi Dziedzictwo 2014, które odbyły się w dniach 7-9 października br., zostały przygotowane w ścisłej współpracy z kluczowymi dla branży instytucjami.

Oficjalne otwarcie

Drugą edycję Targów Dziedzictwo 2014 zainaugurowała uroczysta ceremonia otwarcia. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu kluczowych dla branży instytucji i organizacji w tym patronów wydarzenia. Wśród gości znaleźli się m.in. Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Jacek Olbrycht – dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Dąbrowski - dyrektor departamentu ochrony zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Miler – dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Czarnecki - dyrektor centrum obsługi Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnikami ceremonii byli także Czesław Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, prof. Aleksandra Skrabacz - dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bogusław Wijatyk – dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, płk. Tomasz Kalina – dyrektor biura infrastruktury specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej, prof. Małgorzata Rozbicka – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa czy Andrzej Biernat oraz Ryszard Wojtkowski – zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także wielu innych reprezentantów instytucji działających na rzecz ochrony i konserwacji zabytków.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wpisane w swoją misję ochronę dziedzictwa narodowego w bardzo szerokim zakresie. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że możemy patronować temu wydarzeniu, któremu to patronują również różne ważne instytucje, co świadczy o tym, że ochrona i konserwacja zabytków jest sprawą narodową. (…) Nasz kraj doświadczony wojnami, trudną historią musi zwierać szeregi w ochronie tego dziedzictwa, które zostało nam dane i za które jesteśmy odpowiedzialni. Stąd cieszymy się, że tak dużo osób i instytucji angażuje się w to przedsięwzięcie (…) Liczymy na to, że targi będą się rozwijać w sposób bardzo dynamiczny i kolejne edycje przyniosą coraz to nowe rozwiązania systemowe - powiedział w trakcie otwarcia Jacek Olbrycht, dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości przeczytano również list od Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, który nie mógł osobiście uczestniczyć w Targach Dziedzictwo. Wiceprezes Rady Ministrów wspomniał w nim m.in., że targi stanowią kluczową platformę wymiany poglądów i informacji pomiędzy przedsiębiorstwami reprezentującymi branże polskiej gospodarki, zaangażowane w wytwórczość na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Ceremonię zakończyło wspólne przecięcie wstęgi, oficjalnie otwierające II edycję targów Dziedzictwo.

Propozycje wystawców

Podczas Targów Dziedzictwo 2014 na stoiskach wystawców można było zapoznać się z różnorodną ofertą produktów i usług dla konserwatorów i restauratorów obiektów zabytkowych, a także muzealników, bibliotekarzy czy archiwistów. Prezentowano propozycje producentów i dystrybutorów sprzętu oraz dostawców specjalistycznych usług.

Oferujemy pełen zakres usług konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wykonanych z różnych materiałów, zarówno przy obiektach polichromowanych, o podłożu papierowym, skórzanym, kamieniu czy metalu. Wykonujemy również kopie zabytków szczególnie dla muzeów czy archiwów. (…) Cenimy sobie, że potencjalni klienci, którzy do nas trafiają na targach, nie są przypadkowymi osobami, ewidentnie są to osoby, które podchodzą do nas z konkretnymi problemami konserwatorskimi. Dla nas jest to szansa na nawiązanie współpracy - zaznaczył jeden z wystawców - Bartosz Iwaszkiewicz z firmy Rewars.

Nie zabrakło także materiałów i narzędzi dla osób zajmujących się rewaloryzacją zabytków. Zwiedzający mogli również porozmawiać z przedstawicielami oferującymi sprzęty elektroniczne do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, systemy zarządzania informacją oraz usługi i programy komputerowe. Swoje produkty i usługi prezentowała chociażby firma Digital-Center.

Specjalizujemy się w sprzedaży skanerów dziełowych i takie też skanery przywieźliśmy w tym roku na targi. Dodatkowo zajmujemy się digitalizacją różnego rodzaju zbiorów dokumentów zarówno dla archiwów, bibliotek również coraz głębiej wchodzimy w zakres muzealnictw (…) Cenimy sobie dostęp do klienta, a na targi przychodzi grupa docelowa, która jest ściśle zainteresowana, są to odbiorcy, którzy wiedzą czego potrzebują i z którymi można merytorycznie porozmawiać – powiedziała w trakcie targów Beata Resler z Digital-Center.

Wśród wystawców były także obecna firmy zajmujące się dostarczaniem profesjonalnych mebli do archiwów.

Wiele osób pozytywnie przyjęło rozszerzenie drugiej edycji Targów Dziedzictwo o sektor konserwacji i restauracji zabytków. Tym samym zwiększona została grupa osób, którym dedykujemy to wyjątkowe wydarzenie. Przez trzy dni Centrum MT Polska licznie odwiedzili bibliotekarze, archiwiści, ale i specjaliści zajmujący się restauracją i konserwacją zabytków. Mieli okazję zapoznać się z licznymi ofertami branżowych wystawców i przeprowadzić rozmowy biznesowe w komfortowych warunkach. Wiele osób również z chęcią korzystało z licznych konferencji towarzyszących targom, które były cennym źródłem informacji przydatnym w codziennej pracy - mówi Bartosz Sosnowski, prezes MT Polska, organizatora II Targów Dziedzictwo 2014.

Konferencje i wystawy

Tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo towarzyszyły konferencje realizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich oraz spotkania pod hasłem „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Łącznie przez trzy dni wzięło w nich udział ponad 700 osób.

Dodatkowo zwiedzający mieli możliwość podziwiania wielu wspaniałych wystaw związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Wśród nich znalazły się m.in. „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP” przygotowana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, "Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim" opracowana przez Biuro Infrastruktury Specjalnej MON czy też „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja” zaprezentowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Patronaty i współpraca

Targi Dziedzictwo 2014 wspierało wiele kluczowych dla branży organizacji. Patronat honorowy nad targami objęli: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju; ks. Wiesław Alojzy Mering, Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, a także Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA - Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Z kolei patronami Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich byli Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków, a także Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Co więcej we współpracę merytoryczną włączyło się ponad 20 instytucji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Gras Savoye Polska Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

Więcej informacji znajduje się na www.targidziedzictwo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP