Polecamy
38,00 PLN

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy... więcej >

Suszeckie dobre praktyki - Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu Województwo: śląskie
Data dodania: 22.10.2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zgłosiła swój akces w II rundzie programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i otrzymała dotację na zorganizowanie wizyty studyjnej. Taką zorganizowano 26 września br.. pt. „Suszeckie dobre praktyki - Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka".

W spotkaniu wzięli udział pracownicy bibliotek publicznych Gminy Suszec, nauczyciele lokalnych placówek oświatowych sprawujący pieczę nad bibliotekami szkolnymi, przedstawiciele Bibliotek Partnerskich (Kobióra, Goczałkowic i Pietrowic Wielkich z powiatu raciborskiego) współpracujących z nami w ramach II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek, przedstawiciel Polskiego Związku Bibliotek, Latarnicy Polski Cyfrowej, członkowie suszeckiej Rady Bibliotecznej oraz reprezentanci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Bardzo miłą niespodzianką okazał się przyjazd bibliotekarza z odległego powiatu gliwickiego.

Celem wizyty była integracja środowiska bibliotekarskiego poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań oraz zacieśnienie współpracy.

 

W trakcie wizyty omówiono usługi dla różnych grup mieszkańców – dostęp do kultury i edukacji, rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców gminy, rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie projektami oraz promocja i rzecznictwo na rzecz biblioteki. Dyskutowano o potrzebach lokalnej społeczności, o możliwościach i sposobach pozyskiwania grantów umożliwiających realizację i poszerzenie działalności kulturalnej. Zapoznano też uczestników z zabawami muzyczno-ruchowymi wg metody KLANZA, które mogą być wykorzystane np. w czasie lekcji bibliotecznych czy zajęć świetlicowych. Część warsztatową poprowadziła Alicja Banaszek z wielkopolskiego Rozdrażewa, absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP-PRB. Przedstawiony temat „Profesjonalny bibliotekarz” jak najbardziej bliski uczestnikom – był okazją do poruszenia problemów występujących w pracy zawodowej bibliotekarzy czy podzieleniem się dotychczasowym doświadczeniem związanym z promocją biblioteki, książki i czytelnictwa.

 

Zorganizowanie wizyty studyjnej to nowe doświadczenie GBP w Suszcu.

Dzięki programowi „Wizyta za jeden uśmiech” organizowanemu przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich była okazja podjęcie się takiego przedsięwzięcia.

Z całą pewnością czas spędzono efektywnie, zawiązane nowe kontakty pozwolą na planowanie wspólnych - innowacyjnych projektów, a goście wizyty zostali przekonani, że biblioteka suszecka jest instytucją nowoczesną i prężnie działającą. Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP