Polecamy
38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku... więcej >

Spotkanie - "Benedykt Polak-Odkrywca Drogi Do Azji"

Autor: Biblioteka: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy Województwo: łódzkie
Data dodania: 28.10.2014

Bohaterem spotkania był  Benedykt Polak, franciszkanin, który wraz z legatem papieskim Giovannim da Pian del Carpine wyruszył w 1245 r. z poselstwem do Chana Mongolskiego. W ciągu ponad dwu i pół letniej pionierskiej podróży pokonując niemal 20 tys. km wytyczył szlak do wnętrza Azji - do zupełnie nie znanego ówcześnie Europejczykom świata. Benedykt Polak i Giovanni da Pian del Carpine przekazali pierwsze w historii wiarygodne i wnikliwe opisy tej części kontynentu Azjatyckiego oraz życia jego mieszkańców.

Pan Stanisław Pawlak pasjonujący się tą wyprawą od wielu lat przybliżył nam jej znaczenie oraz skutki. Aż do drugiej połowy XIX stulecia misja dwóch franciszkanów pozostawała niemal całkowicie zapomniana. Po powrocie Benedykt podyktował  po polsku franciszkaninowi bratu C. de Bridia sprawozdanie z ekspedycji, które później zostało przetłumaczone na łacinę. Ta relacja pozostała wtedy poufnym papieskim dokumentem. Nosiła tytuł Historia Tartarorum. Po powrocie z wyprawy również Jan di Piano Carpini napisał we Włoszech w 1247 roku rozprawę Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus (Historia Mongołów) Benedykt również sam napisał rozprawę De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros, (Sprawozdanie) będącą owocem podróży do Azji. Było to przełomowe dzieło naukowe - pierwszy europejski traktat o kulturze i językach krajów Dalekiego Wschodu. Niestety Sprawozdanie po raz pierwszy opublikowano dopiero w 1839 roku w Paryżu. Zostało ono przetłumaczone na język polski dopiero w 1986 roku przez adwokata Andrzeja Jochelsona i opublikowane w Kalendarzu Świętego Antoniego. Od tego też czasu dopiero datuje się w Polsce większe zainteresowanie tą postacią. Pan Stanisław powiedział również o odbywających się w Łęczycy wydarzeniach kulturalnych związanych z postacią Benedykta Polaka. O tych wydarzeniach opowiedzieli również wicestarosta pani Krystyna Pawlak i dyrektor Muzeum pan Andrzej Borucki.
 

Spotkanie „Benedykt Polak – odkrywca drogi do Azji” z łęczycaninem Stanisławem Pawlakiem odbyło się w ramach projektu „Łęczycka kraina w słowie, legendzie i obiektywie”.

Zadanie zrealizowane wspólnie z PTTK „Ziemi Łęczyckiej” oraz Łódzkim Domem Kultury, który jest jednocześnie współorganizatorem przedsięwzięcia.

Dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP