Polecamy
Wydawnictwo SBP 45,00 PLN

więcej >

Biblioteka łączy, doświadcza, wzbogaca i informuje

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kononickiej w Nieborowie Województwo: łódzkie
Data dodania: 30.10.2014

Wizyta studyjna  „Biblioteka łączy, doświadcza, wzbogaca i informuje” została zrealizowana
27 października 2014 r. i przebiegała pn. „Manufaktura bibliotekarskiej myśli.” Miejscem spotkana była GBP w Nieborowie gdzie uczestnicy zapoznali się z historią i działalnością Biblioteki. Obejrzeli wystawę poplenerową  „Arkadia 2014” a także prezentację  „Biblioteka
w obiektywie 2014”  ukazującą wydarzenia i osiągnięcia bieżącego roku. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne dotyczące programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj. „ oraz materiały promujące Gminę i Bibliotekę. Następnie udaliśmy się do Pałacu Radziwiłłów gdzie nastąpił kolejny etap wizyty. Zwiedzanie z przewodnikiem i obiad integracyjny w Sali Weneckiej pozwolił na bliższe poznanie się bibliotekarzy, czytelników, samorządowców i kierowników placówek oświatowych i kulturalnych. Przedsięwzięcie to pierwsze w naszej gminie twórcze spotkanie ludzi, dla których kultura jest czymś bliskim
 i ważnym. Na sali konferencyjnej w Domku Myśliwskim rozpoczęła się zasadnicza część spotkania. „Manufaktura bibliotekarskiej myśli” to przewodnia myśl obrad. Działania promujące region przez GBP- prezentacja targów turystycznych  - p. A. Czapnik Dyrektor GBP
w Nieborowie.   Regionalizm w partnerstwie z GBP: współpraca z PTTK i Muzeum to kolejne wykłady multimedialne poprowadzone przez p. Z. Kryściaka przedstawiciela PTTK-u z Łowicza oraz p. D. Miodek edukatorkę Muzeum w Nieborowie.   Tradycja i historia w działalności Bibliotek to temat poruszony przez p. I. Śmigierę Milewską Dyrektor   GBP w Bolimowie oraz  
p. M. Paciorek  instruktor  PBP w Łowiczu. Głos zabrały również p. M. Kołosowska nasza czytelniczka, autorka książek oraz  p. B. Budyńska przedstawiciel SBP.  W Bibliotece Pałacu Radziwiłłów przy kawie i herbacie nastąpiło podsumowanie i analiza możliwości wspólnych działań. Warto było tutaj „wpaść”, aby wymienić poglądy i doświadczenia, posłuchać jak układa się współpraca z innymi, obejrzeć jak promujemy region, przedyskutować  rolę tradycji i historii w działalności bibliotek. "Ci bibliotekarze to fajni twórczy  ludzie..." niech te słowa jednej
z uczestniczek Wizyty studyjnej w GBP Nieborów będą puentą spotkania „Biblioteka łączy, doświadcza, wzbogaca i informuje”Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP