Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zmiana siedziby instytucji kultury

Data dodania: 31.10.2014

Zmiana siedziby instytucji kultury

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta.

Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Skutki prawne ma uchwała rady gminy (miasta) jako organizatora o zmianie statutu w związku ze zmianą siedziby instytucji kultury. Dyrektor może jednak występować z inicjatywą związaną ze zmianą zapisów statutu kierowanej przez niego instytucji kultury. W kolejności więc pierwsza i zasadnicza powinna być uchwała organizatora instytucji kultury. Dokumenty wydawane przez dyrektora mają w tym przypadku charakter drugorzędny.

Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę, a także określa, czy dana instytucja kultury jest instytucją artystyczną (art. 11 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Czytaj całość.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP