Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Konsekwencje błędnego zgłoszenia w ZUS zleceniobiorcy

Data dodania: 31.10.2014

Konsekwencje błędnego zgłoszenia w ZUS zleceniobiorcy

Po zawarciu ze zleceniobiorcą umowy zlecenia, zleceniodawca zaczyna pełnić w stosunku do niego rolę płatnika składek ZUS. Wiąże się to z wieloma obowiązkami.

Zleceniodawca musi przede wszystkim ustalić rodzaj i charakter ubezpieczeń, którym powinien podlegać zleceniobiorca. Jeśli się pomyli i przekaże do organu rentowego błędne informacje, może to spowodować, że dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) będą sporządzone nieprawidłowo, ale również niedopłatę składek na poszczególne ubezpieczenia. Tak też będzie, gdy zleceniobiorca w razie jakiejkolwiek zmiany mającej wpływ na jego ubezpieczenia nie zaktualizuje danych u zleceniodawcy.

Zasadniczo osoba wykonująca umowę zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest nimi objęta od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP