Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r.

Data dodania: 13.11.2014

Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r.

W celu rzetelnego i terminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a także jego zatwierdzenia i udostępnienia jednostka musi wykonać wiele czynności, których rodzaj i termin wykonania szczegółowo określa ustawa o rachunkowości.

Dlatego na początek prezentujemy harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Harmonogram ten dotyczy jednostek, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Pierwszymi czynnościami, jakich należy dokonać w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, są przeprowadzenie inwentaryzacji oraz - w przypadku jednostek zobowiązanych poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta - wybór podmiotu uprawnionego do badania. Należy pamiętać, że zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania powinno nastąpić w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości). 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP