Polecamy
Jakub Maciej Łubocki 24,00 PLN

Propedeutyka języków deskryptorowych to podręcznik napisany z myślą o wprowadzeniu do... więcej >

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020

Data dodania: 13.11.2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020

Do 21 listopada przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą głosować na kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa”, ubiegających się o mandat z zakresu promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji.

Co to jest Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020?

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” jest jednym z sześciu krajowych programów i 16 programów regionalnych, określających wydatkowanie w Polsce środków unijnych w ramach polityki spójności mającej na celu wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami.

Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju Polski: szerokopasmowego internetu, efektywnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” przewiduje m.in.:

  • rozbudowę sieci szerokopasmowej tak aby zniwelować różnice w dostępie w całym kraju,
  • rozwój e-usług administracji rządowej (elektronizacja, poprawa dostępności, funkcjonalności), zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego do ich ponownego wykorzystania,
  • działania zwiększające poziom korzystania z nowoczesnych technologii przez mieszkańców w codziennym życiu (poprzez wspieranie działań edukacyjnych lokalnych centrów aktywności oferujących dostęp do internetu – takich jak biblioteki publiczne, domy kultury, wioski internetowe, itp.; wspieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego).

Budżet Programu to 2,66 mln euro, w tym 2,17 mld euro środków unijnych. Więcej informacji o Programie.

Źródło: FRSI


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP