Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

Data dodania: 14.11.2014

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Celem powoływania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) w instytucji kultury jest m.in. łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin. Jedynym warunkiem udzielenia pomocy socjalnej pracownikowi jest spełnienie kryteriów socjalnych określonych w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi (art. 27 ust. 1 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i art. 8 ust. 2 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej ustawa o ZFŚS). Regulamin ten powinien określać zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
Wyjaśnienie

Zwracam uwagę, że ZFŚS jako akt oparty na ustawie, jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP