Polecamy
Marlena Gęborska 65,00 PLN

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z... więcej >

Wizyta za jeden uśmiech, czyli "Pomysł goni pomysł"

Autor: Biblioteka: MGOK- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 18.11.2014

W poniedziałek  27 października  w  Bibliotece Publicznej w Węglińcu  miała miejsce wizyta studyjna w ramach Programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź. Zobacz. Działaj”, którego organizatorem, na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a nasza biblioteka otrzymała grant na zorganizowanie konferencji.

Poniedziałkowe spotkanie odbyło się pod hasłem Pomysł goni pomysł, czyli działania niewielkiej biblioteki inspiracją dla innych.   Celem  wizyty była  prezentacja działań bibliotek gminy Węgliniec na rzecz środowiska lokalnego z uwzględnieniem funkcjonowania partnerstwa lokalnego. Na wizytę studyjną do węglinieckiej biblioteki przybyli reprezentanci biblioteki w Twardogórze, Gryfowa Śl., Bogatyni, Zgorzelca, Bolesławca, Pieńska i filii Biblio-teki Miejskiej we Wrocławiu. Byli to bibliotekarze, którzy aktywnie prowadzą działania promujące czytelnictwo, a także są zainteresowani tworzeniem partnerstw z lokalnymi podmiotami.

Po oficjalnym rozpoczęciu i wzajemnym zaprezentowaniu się zebranych,  dyrektor węglinieckiej placówki przedstawiła, w prezentacji multimedialnej,  swoje doświadczenia dotyczące budowania partnerstwa lokalnego z instytucjami i organizacjami na terenie gminy. Podzieliła się również wrażeniami z wizyty studyjnej, którą odbyła we wrześniu w ramach uczestnictwa w  „Programie  Wsparcia dla Partnerstw Bibliotek”. Podczas prezentacji omówione zostały również programy, w ramach których można starać się o granty na działania kulturalne. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie wśród zebranych, bowiem MGOK w Węglińcu może pochwalić się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Kolejny prelegent podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem  w pracy z nastoletnim czytelnikiem. Wiemy, że jest to grupa, którą trudno jest zachęcić do czytania. Lekarstwem na taką sytuację okazało się wprowadzenie do biblioteki literatury i elementów pochodnych związanych z mangą. Bibliotekarze z ogromnym zainteresowaniem zapoznali się z tym tematem, jak również uczestniczyli w dyskusji na temat gier planszowych i komputerowych jako kolejnym elementem  działań prowadzonych w bibliotece. Dyskutowaliśmy również o wpływie, pozytywnym i negatywnym, nowych technologii na funkcjonowanie bibliotek.

Po krótkiej przerwie o działaniach mających wpływ na pozytywne postrzeganie biblio-teki, promowanie jej pracy, opowiedziała bibliotekarka z biblioteki w Bogatyni. Oprócz namacalnych dowodów aktywnej promocji (zaproszenia, plakaty) pokazała, jak za pomocą dostępnych programów komputerowych, takie dokumenty tworzyć.

Przerwa obiadowa była okazją do obejrzenia Węglinieckiego Centrum Kultury, które jest miejscem, gdzie odbywają się większe wydarzenia kulturalne i czytelnicze organizowane przez bibliotekę.

Najmłodsi czytelnicy, to grupa, z którą praca jest najłatwiejsza, ale wymaga od nas szczególnego przygotowania. Na spotkaniu, reprezentantka zgorzeleckiej biblioteki, podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy z dziećmi, jakie działania manualne towarzyszą prowadzonym zajęciom, a na zakończenie wszyscy zebrani wzięli udział w warsztatach, podczas których przygotowywali ozdoby jesienne i bożonarodzeniowe.

„Wizyta za jeden uśmiech” była okazją do wymiany doświadczeń o nowych trendach w pracy bibliotekarskiej. Przyniosła korzyści zarówno gościom, jak i gospodarzom spotkania. Każdy z uczestników wyraził ochotę do kolejnych spotkań, które byłyby okazja do wymiany doświadczeń, a także nauki.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP