Polecamy

Cyfryzacja, biblioteki i czytelnictwo w raporcie MAiC

Data dodania: 26.11.2014

Cyfryzacja, biblioteki i czytelnictwo w raporcie MAiC

Jakie umiejętności cyfrowe posiadają Polacy? Jak wyglądamy na tle innych krajów? Jak biblioteki korzystają z technologii informacyjnych? Jak zmienia się czytelnictwo w dobie cyfrowej? Odpowiedź na te pytania przynosi raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014”.

Zjawisko społeczne, jakim jest czytanie książek i czasopism, czyli czytelnictwo jest jednym z przejawów uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz edukacji. Wskaźnik czytelnictwa między rokiem 2005 a 2013 spadł o 10 punktów procentowych i zatrzymał się na wartości 39%.

Taki właśnie odsetek mieszkańców Polski (w wieku 15 lat i więcej) zadeklarował czytanie lub przeglądanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem przynajmniej jednej książki (rozumianej również jako album, poradnik, encyklopedia, słownik oraz książka w formie elektronicznej) w całości lub fragmencie. Nie znaczy to, że mniej książek jest wydawanych w Polsce. Wręcz przeciwnie, w tym samym czasie, liczba wydawanych tytułów wzrosła o ponad połowę. Jednocześnie wzrósł też odsetek osób, które kupowały książki, czasopisma, gazety (włączając e-booki) przez internet z 3% do 10%.

Czytaj całość.

Źródło: Lustro Biblioteki


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP