Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Data dodania: 01.12.2014

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Strony umowy mogą dowolnie kształtować jej treść, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa. Na podstawie art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej przepisów dotyczących ustawowego wygaśnięcia powołań sprzed nowelizacji nie stosuje się do dyrektorów ośrodków kultury. Oznacza to, że stosunek powołania nawiązany na czas nieokreślony trwa do czasu jego rozwiązania przez strony, a nie na podstawie zasad wprowadzonych nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej, która wprowadziła przepisy przejściowe dla niektórych dyrektorów powołanych jeszcze przed tą zmianą przepisów (art. 8 ust. 3 i 4 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej).

Nie ma więc przeszkód, aby taki stosunek przekształcić w powołanie na czas określony. Prawidłowym sposobem takiego przekształcenia jest odwołanie ze stanowiska z jednoczesnym powołaniem na określony czas. W przypadku dyrektora instytucji kultury nie jest to bowiem umowa o pracę, którą można przekształcić za pomocą aneksu.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP