Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Roczna korekta liczby zatrudnionych i odpisu na ZFŚS

Data dodania: 04.12.2014

Roczna korekta liczby zatrudnionych i odpisu na ZFŚS

Na pracodawcach tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) spoczywają obowiązki związane z jego prowadzeniem. Należą do nich m.in. naliczanie odpisów na Fundusz i coroczne korygowanie ich wysokości.

Ustalenia odpisów dokonuje się w oparciu o przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie, skorygowaną pod koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych u pracodawcy. Obejmuje ona pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przy czym liczbę zatrudnionych należy skorygować w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Korekta liczby zatrudnionych może pociągnąć za sobą korektę przekazanych odpisów na Fundusz.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP