Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Obowiązki bhp w sezonie zimowym

Data dodania: 12.12.2014

Obowiązki bhp w sezonie zimowym

Zimowa aura nie powinna wpływać na warunki wykonywania pracy. Niskie temperatury, opady śniegu czy oblodzenie nie są okolicznościami zwalniającymi pracodawcę z obowiązków z zakresu bhp. Wręcz przeciwnie, utrudnienia związane z zimowym ochłodzeniem zobowiązują pracodawcę do zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy.

Zimowy spadek temperatury automatycznie wpływa na poziom temperatury w pomieszczeniach. W budynkach, w których wykonywana jest praca, nie może to jednak oznaczać ich wyziębienia. Pracownik nie może marznąć w czasie wykonywania pracy, w związku z czym pracodawca musi zapewnić mu odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Zobowiązują go do tego przepisy § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy, zgodnie z którym temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż:

  • 18 °C – w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna i biurowa,
  • 16 °C – w pomieszczeniach typu: hale pracy lekkiej, szatnie odzieży wierzchniej, sklepy spożywcze i przemysłowe, zmywalnie i przygotowanie wstępne w zakładach żywienia zbiorowego,
  • 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. w chłodniach) – we wszystkich pomieszczeniach pracy, bez względu na rodzaj wykonywanych czynności.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP