Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego na przełomie roku

Data dodania: 17.12.2014

Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego na przełomie roku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Nie można jednak z niego korzystać dłużej niż przez określoną liczbę dni w roku kalendarzowym.

Co prawda przekroczenie obowiązującego limitu skutkuje odmową prawa do świadczenia, ale tylko za okres do końca danego roku. Od 1 stycznia liczba należnych dni liczona jest bowiem od nowa, na poczet kolejnego roku.

Z prawa do zasiłku opiekuńczego mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone, a więc zarówno te, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. pracownicy), jak i objęte tym ubezpieczeniem na zasadzie dobrowolności (np. osoby zatrudnione na umowę zlecenia lub prowadzące własną działalność pozarolniczą). Co więcej, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia, tj. bez tzw. okresu wyczekiwania.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP