Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zmarła Ewa Lis

Data dodania: 29.12.2014

Zmarła Ewa Lis

Z głębokim smutkiem i w poczuciu wielkiej straty żegnamy Ewę Lis, serdeczną koleżankę, znakomitą bibliotekarkę, animatorkę kultury i niestrudzoną propagatorkę kultury żywego słowa, która odeszła od nas 26 grudnia 2014 r.

 

Ewa Lis, starszy kustosz Przemyskiej Biblioteki Publicznej z bibliotekarstwem związana była od 37 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu. Kolejne 9 lat pracowała w Dziale Instrukcyjno – Metodycznym, gdzie jako instruktor angażowała się w pracę na rzecz bibliotek gminnych województwa przemyskiego. Od 1987 do 2009 roku pełniła funkcję kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego. 

Ewa Lis ciągle kreatywna, otwarta na zmiany i postęp, była zwolenniczką wprowadzania nowych technologii i unowocześniania pracy bibliotekarza. Znamiennym elementem Jej pracy zawodowej była organizacja działalności kulturalno – edukacyjnej nie tylko w przemyskiej bibliotece, ale również na polu kultury całego regionu.

Współpracowała w wieloma instytucjami wspierając ich działalność kulturalną i wydawniczą oraz propagując kulturę żywego słowa. 

Człowiek wielu pasji; animatorka kultury, oratorka, wspaniały przewodnik po labiryntach sztuki teatralnej. Oprócz pracy bibliotekarza, którą niezmiernie kochała, na co dzień związana była również ze środowiskiem literackim, muzycznym i plastycznym Przemyśla.

Angażowała się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, od 20 lat prowadziła cykliczne zajęcia terapeutyczne dla pensjonariuszy DPS Braci Albertynów w Przemyślu, współpracowała z lokalnymi strukturami Polskiego Związku Niewidomych, uczestniczyła w pracach sekcji SBP do spraw czytelnictwa osób niepełnosprawnych. 

Ewa Lis pełniła wiele funkcji społecznych, w latach osiemdziesiątych była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy WiMBP w Przemyślu. Przez cały okres pracy zawodowej z zaangażowaniem wspierała działalność regionalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w których pełniła wiele funkcji m.in. przewodniczącej Zarządu Okręgu w Przemyślu (1997-2001), ostatnio skarbnika przemyskiego Zarządu Oddziału SBP, była wielokrotnym delegatem na Zjazdy Krajowe SBP.

Wielokrotnie doceniana i nagradzana, otrzymała odznaczenie Zasłużony Działacz kultury, w 2007 roku została odznaczona przez Zarząd Główny SBP Medalem W Dowód Uznania, natomiast w 2012 r. przyznano Ewie Lis brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pomimo ciężkiej choroby, do końca uczestniczyła w życiu biblioteki. Jeszcze na początku grudnia, pełna zaangażowania i troski o każdy szczegół, przygotowywała tak ważną dla Niej imprezę XXVII Turniej Wierszy Jednego Poety

W naszej pamięci pozostanie jako serdeczna koleżanka i znakomita bibliotekarka, której problemy zawodowe leżały głęboko na sercu. 

Wyrazy szczerego współczucia składamy Synowi i Przyjaciołom

Obrzęd pogrzebowy odbędzie się 29 grudnia o godz. 14.00 wyprowadzeniem z kaplicy Cmentarza Głównego w Przemyślu na miejsce wiecznego spoczynku

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP