Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Tworzenie przyjaznego, nocnego środowiska w bibliotece akademickiej

Data dodania: 05.01.2015

Tworzenie przyjaznego, nocnego środowiska w bibliotece akademickiej

W Stanach Zjednoczonych biblioteki akademickie są coraz częściej otwarte wieczorami i nocą. Autor artykułu, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń, omawia różne aspekty świadczenia nocnych usług i pracy w tym trybie oraz związane z tym wyzwania, poświęcając przy tym dużo uwagi kwestiom związanym z zagwarantowaniem bezpieczeństwa.

Troska o zapewnienie odpowiedniej przestrzeni sprzyjającej wymianie myśli i studiom naukowym przejawiała się już w starożytnej Grecji i Rzymie. Obecnie zadanie to rozszerzono również na świadczenie usług biblioteczno-informacyjnych w godzinach wieczornych i nocnych. W literaturze przedmiotu m.in. zwraca się szczególną uwagę na:

  1. korzyści płynące z rozszerzenia godzin pracy biblioteki (funkcje społeczne, integracja środowiska akademickiego, lepsze wyniki nauczania, pełniejsze wykorzystanie zbiorów bibliotecznych),
  2. oczekiwania użytkowników (dobre oświetlenie, stworzenie możliwie komfortowych warunków do nauki, dyskusji intelektualnych i relaksu),
  3. aspekty psychologiczne pracy nocnej (tzw. generacja nowego tysiąclecia przywykła do interakcji w procesie uczenia się. Wymaga ona zapewnienia zarówno przestrzeni wspólnej jak i prywatnej; poza tym nocą nawet osoby pracujące samodzielnie lubią mieć poczucie bliskości innych ludzi),
  4. wyzwania stające przed administracją, związane z projektowaniem przestrzeni i wyposażenia biblioteki oraz koniecznością uruchomienia dodatkowych usług np. czynnego całodobowo bufetu, kawiarni czy laboratorium komputerowego.

Czytaj całość.

Źródło: BABIN 2.0


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP