Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Zmiany w pdof ważne dla pracowników

Data dodania: 08.01.2015

Zmiany w pdof ważne dla pracowników

Część modyfikacji wprowadzonych z początkiem 2015 roku do ustawy o pdof dotyczy pracowników. Chodzi tu o zwolnienia od podatku dla niektórych świadczeń pracowniczych i długo oczekiwane uregulowania w zakresie ustalania pracowniczego przychodu z tytułu korzystania przez pracowników ze służbowego samochodu do celów prywatnych.

Konsekwencją wydanego przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia (sygn. akt S 2/13) stwierdzającego istnienie luki prawnej w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof jest rozszerzenie zakresu zwolnienia przedmiotowego dotyczącego wskazanych w nim odszkodowań. W brzmieniu obowiązującym do 3 października 2014 r. na mocy tego przepisu ze zwolnienia od podatku dochodowego (z wyjątkami enumeratywnie w nim wymienionymi) korzystały otrzymane odszkodowania (zadośćuczynienia), jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP