Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Dokumenty korygujące sprzedaż wystawiane przez podatników VAT

Data dodania: 12.01.2015

Dokumenty korygujące sprzedaż wystawiane przez podatników VAT

W praktyce zdarzają się pomyłki w dokumentowaniu czynności opodatkowanych. Powoduje to konieczność skorygowania tych błędów. Dokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące oraz noty korygujące. Dokumenty te służą do poprawiania błędów w wystawionej fakturze pierwotnej.

Przypadki, kiedy należy wystawić fakturę korygującą, ustawodawca wskazał w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Wymienia się tam m.in. udzielenie rabatu, zwrot towarów, podwyżkę ceny, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2014 r., nr IBPP1/443-777/14/BM, faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty VAT należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu. W ramach tego rozróżnienia można również dokonać podziału faktur ze względu na powód ich wystawienia. Korekta podwyższająca podatek VAT w stosunku do sprzedaży pierwotnej może być dokonana:

  • w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu (np.: niewłaściwa stawka VAT, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub
  • z powodu innych przyczyn zaistniałych już po dokonaniu sprzedaży, np. podwyższenia ceny sprzedaży.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP