Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor - podlega przepisom przejściowym

Data dodania: 15.01.2015

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor - podlega przepisom przejściowym

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Dyrektorzy instytucji kultury powołani na stanowiska przed 1 stycznia 2012 r. na czas określony pozostają na zajmowanych stanowiskach do końca okresu, na który zostali powołani (art. 8 ust. 1 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Natomiast dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, które od 1 stycznia 2012 r. nie stały się instytucjami artystycznymi, a więc w tym również dyrektorzy bibliotek, powołani na te stanowiska przed tym dniem na czas nieokreślony, pozostawali na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od tego dnia (art. 8 ust. 3 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej).

Zwracam jednak uwagę na art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, z którego wynika, że przepisów dotyczących pozostawania przez 3 lata na stanowisku dyrektorskim nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury.
Oznacza to, że dyrektor biblioteki — o ile organizator go nie odwołał — może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony. Nie ma więc miejsca odwołanie z mocy ustawy.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP