Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Infobrokering i zarządzanie informacją - nabór na kurs e-learningowy

Data dodania: 15.01.2015

Infobrokering i zarządzanie informacją - nabór na kurs e-learningowy

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozpoczyna nabór do kolejnej edycji kursu Infobrokering i zarządzanie informacją.

Kurs, który adresowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, ma na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami źródeł profesjonalnej informacji, metodami jej wyszukiwania i kryteriami oceny. Dowiedzą się, jak zorganizować warsztat pracy i poznają narzędzia wspomagające pracę infobrokera oraz aspekty prawne działalności infobrokerskiej.

Kurs będzie trwał 15 tygodni, od 1 marca do 14 czerwca 2015 r.

Forma zajęć: zajęcia zdalne
Liczba miejsc – 30.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w kursie zostanie potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty, która wynosi 246 PLN od osoby fizycznej lub placówki niepublicznej. Placówki publiczne wnoszą opłatę za udział uczestnika w kwocie 200 PLN.
Nazwa banku i numer konta do dokonywania wpłat.

Credit Agricole Bank Polska S.A.
46 1940 1076 3122 4176 0000 0000

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
02-086 Warszawa, ul. Al. Niepodległości 213
Z dopiskiem: opłata za udział w Warsztatach z infobrokeringu
Prosimy o przesyłanie potwierdzeń dokonania wpłat na adres: serwis@bptorun.edu.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP