Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej

Data dodania: 22.01.2015

Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej

Komisja Europejska opublikowała dokument stanowiący zaproszenie do składania wniosków w ramach Wsparcia dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa.

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat wartości praw własności intelektualnej i związanych z nimi korzyści, a także szkód wynikających z naruszania tych praw. Cel ten ma być realizowany poprzez udział zainteresowanych stron, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych i mediów oraz stymulowanie kontaktów międzyludzkich.

Zaproszenie skierowane jest do publicznych oraz prywatnych podmiotów prawnych, takich jak: organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, organ publiczny szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, uczelnia wyższa czy fundacja. Podmioty te muszą być zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich co najmniej dwa lata.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Źródło: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/wsparcie-finansowe-dla-dzialan-z-zakresu-podnoszenia-swiadomosci-na-temat-wartosci-wlasnosci-intelektualnej-717.php


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP