Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia – nowe studia podyplomowe w UJ

Data dodania: 23.01.2015

Od marca br. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Archiwum Narodowym w Krakowie uruchamia nowe dwusemestralne studia podyplomowe Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia. Studia mają charakter doskonalący i są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (biblioteki, archiwa, muzea, antykwariaty i inne), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej.

Treści programowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, obejmują takie bloki przedmiotowe jak: dzieje książki, dziedzictwo kulturalne, metodologia badań, warsztat informacyjny, archiwistyka, organizacja zbiorów specjalnych w bibliotekach oraz konserwacja i digitalizacja zbiorów. Studia, w dużej części, mają praktyczny i warsztatowy charakter. Zajęcia odbywają się m.in. w oddziałach zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zatrudnionych tam specjalistów, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów.

Termin rekrutacji: 17.02-16.03.2015 r.

Zasady rekrutacji i program studiów na stronie WWW Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP