Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

180 mln zł na nowe książki dla bibliotek publicznych

Data dodania: 26.01.2015

180 mln zł na nowe książki dla bibliotek publicznych

Minister kultury Małgorzata Omilanowska i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisały porozumienie o współpracy resortów we wspieraniu bibliotek. Projekt zakłada m.in., że przez pięć lat na zakupy bibliotecznych nowości wydanych zostanie 180 mln zł.

Biblioteki publiczne pozostają po opieką MKiDN, a biblioteki szkolne - MEN. W ostatnich latach udało się doprowadzić do zawarcia 1180 partnerstw pomiędzy bibliotekami publicznymi a szkolnymi, aby nie kupowały one tych samych książek, a księgozbiory w danej miejscowości nie dublowały się, ale były komplementarne.

Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Na realizację programu zaplanowano w tym roku przeznaczyć 15 mln zł z budżetu państwa. Zgodnie z projektem kwota dotacji dla szkół małych (do 70 uczniów) ma wynieść 1000 zł, dla szkół średnich (od 71 do 170 uczniów) - 1100 zł, dla szkół dużych (powyżej 171 uczniów) - 1250 zł. Ponieważ program przewiduje 20-procentowy wkład własny samorządów, cała kwota na zakupy dla bibliotek szkolnych wyniesie 18 mln zł.

Ministerstwo kultury wspiera biblioteki od lat. W roku 2015 resort przeznacza na zakupy dla bibliotek sumę największą od lat - 25 mln zł. Na komputery dla bibliotek MKiDN wyda 2,5 mln zł, na szkolenia dla bibliotekarzy - 1 mln. Tyle samo wyniesie dotacja dla programu Academica - działającej od grudnia 2014 roku cyfrowej wypożyczalni międzybiblioteczna zdigitalizowanych zasobów BN, a MAK + czyli zintegrowany elektroniczny system biblioteczny otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł.

Od przyszłego roku resorty kultury i edukacji realizować będą wspólny program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. 

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP