Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Komunikat dla użytkowników bazy SYMPONET

Data dodania: 26.01.2015

Komunikat  dla użytkowników bazy SYMPONET

Informujemy, że baza materiałów pokonferencyjnych SYMPONET będzie aktualizowana tylko do końca 2015 roku, tylko o publikacje, które ukazały się do 31 grudnia 2014 roku.

Decyzja podyktowana jest dostępnością informacji o materiałach konferencyjnych w wielu innych źródłach i malejącym zainteresowaniem bibliotek aktualizacją bazy SYMPONET. Tworzenie rekordu analitycznego (wyszczególniającego zawartość) w katalogach NUKAT i Biblioteki Narodowej, a także funkcjonowanie dziedzinowych baz obejmujących zawartość polskich czasopism naukowych sprawia, że baza SYMPONET w ostatnich latach stawała się coraz mniej kompletna, a inne źródła coraz lepiej i pełniej wykazują zawartość materiałów konferencyjnych.

Baza pozostanie dostępna na serwerach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej pod obecnym adresem http://gate.bg.pw.edu.pl/F -> BAZY -> SYMPONET

Twórcom i użytkownikom bazy SYMPONET dziękujemy za wieloletnią współpracę.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP