Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy

Data dodania: 29.01.2015

Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w razie definitywnego rozwiązania stosunku pracy. Ustawodawca określił, według jakich zasad należy obliczać jego wysokość.

Do okoliczności wpływających na to, z jakiego okresu jest przyjmowane wynagrodzenie do podstawy ekwiwalentu, należą różnego rodzaju absencje w pracy.

Na mocy art. 171 § 1 K.p. pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany w całości lub w części urlop wypoczynkowy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zasady ustalania tego ekwiwalentu zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wylicza się go stosując reguły obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z pewnymi zmianami.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP